แนะนำโฮะโนะคุนิ

วีดีโอประชาสัมพันธ์โฮะโนะคุนิ

Explore The Fascinating Charm of Higashi-Mikawa

01

โฮะโนะคุนิคืออะไรเอ่ย?

เหตุใดฮิกาชิมิคาวะถึงถูกเรียกกันว่า “โฮะโนะคุนิ” ? ไขข้อข้องใจในประวัติศาสตร์และรู้ถึงความเป็นมาของ “โฮะโนะคุนิ” !

“โฮะโนะคุนิ” เป็นชื่อเรียกของภูมิภาคฮิกาชิมิคาวะของจังหวัดไอจิ

มีพื้นที่ที่เรียกกันว่า “โฮะโนะคุนิ” ตั้งแต่ก่อนสมัยไทคะ เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันออกของจังหวัดไอจิ ทิศตะวันตกจรดมิยาจิซัง ทิศเหนือนั้นแผ่ขยายไปยังพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำโทโยคาวะ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตามความเป็นมาของประวัติศาสตร์แล้วชื่อ “โฮะโนะคุนิ” นั้นได้สืบทอดต่อกันมาในฐานะที่เป็นภูมิภาคแห่งฮิกาชิมิคาวะของจังหวัดไอจิ (โทโยฮาชิชิ, โทโยคาวะชิ, กามะโกริชิ, ชินชิโระชิ, ทะฮาระชิ, ชิทะระโจ, โทเอโจ, โทโยะเนะมูระ)

Area
02

แหล่งท่องเที่ยวที่เราขอแนะนำเป็นพิเศษ!

ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอันมีเสน่ห์ทั้งธรรมชาติ การเที่ยวเล่นและอื่นๆ! ขอเชิญท่านมาสำรวจเสน่ห์อันเต็มเปี่ยมของ “โฮะโนะคุนิ”

03

ขอแนะนำโมเดลคอร์ส

ขอแนะนำคอร์สที่ท่านสามารถเพลิดเพลินได้กับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์! เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวอย่างสบาย ๆ ไปพร้อมกับสัมผัสความมีเสน่ห์ของโฮะโนะคุนิ♪

โฟโต้แกลเลอรี