คอร์สท่องเที่ยวรอบเทนกุดานะ/ป่าดงดิบเมนโนะคิ (ชิทะระโจ)

คอร์สท่องเที่ยวรอบเทนกุดานะ/ป่าดงดิบเมนโนะคิ (ชิทะระโจ)

สามารถเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของธรรมชาติของสี่ฤดูได้จากเทนกุดานะ (สูงจากระดับน้ำทะเล 1,240m) เดินตามเส้นทางภูเขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเมนโนะคิมุ่งสู่เทนกุดานะ เส้นทางเดินขึ้นเขานั้นได้รับการจัดเตรียมสภาพไว้อย่างดี ขอแนะนำสำหรับท่านที่เป็นมือสมัครเล่นด้วย สามารถเพลิดเพลินกับฤดูกาลของพืชไม้เช่นมิซึบะซึซึจิ, อาจิไซ (ดอกไฮแดรนเยีย), ใบไม้เปลี่ยนสีได้

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส