คอร์สหอชมวิวอิวะยะ (โทโยฮาชิชิ)

คอร์สหอชมวิวอิวะยะ (โทโยฮาชิชิ)

เป็นคอร์สที่เดินเที่ยวได้ง่ายโดยเดินจากสวนสัตว์และพฤกษชาติทั่วไปของโทโยฮาชิเดินรอบไปยังสวนอิวะยะเรียะคุจิ สัมผัสธรรมชาติใกล้ตัวที่อยู่ในเขตตัวเมืองพร้อมกับมุ่งไปสู่จุดชมวิว สวนอิวะยะเรียะคุจินั้นเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงดูแลเป็นอย่างดีเป็นสถานที่ที่ชาวท้องถิ่นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ชมทัศนียภาพของบ้านเมืองจากจุดชมวิวได้ และขอเชิญชวนท่านเพิ่มคอร์สเดินเล่นภายในสวนสัตว์และพฤกษชาติด้วยเช่นกัน

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส