คอร์สไซคลิ่งกามะโกริ |คอร์สคะตะฮาระโนะโมริ(กามะโกริชิ)

คอร์สไซคลิ่งกามะโกริ |คอร์สคะตะฮาระโนะโมริ(กามะโกริชิ)

เป็นคอร์สที่ท่องเที่ยวโดยมีส่วนชายฝั่งทะเลของเมืองกามะโกริเป็นหลัก นอกจากจะมีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลแล้วยังมีจุดที่น่าชมอยู่มากมายในแต่ละคอร์ส ขอเชิญท่านมาท่องเที่ยวด้วยการขี่จักรยานไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างสบาย ๆ มีทั้งจุดพักที่จัดเตรียมไว้พร้อมสรรพ และขอแนะนำของอร่อย ๆ อิ่มท้องระหว่างทางอีกด้วย

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส