คอร์สเพลิดเพลินกับธรรมชาติของโอคุมิคาวะ (โทเอโจ)

คอร์สเพลิดเพลินกับธรรมชาติของโอคุมิคาวะ (โทเอโจ)

คอร์สที่ขอแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการจะเพลิดเพลินกับการสัมผัสธรรมชาติของโอคุมิคาวะ เริ่มต้นกันด้วยการเดินทางจาก เมียวจินซัง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,016m เพลิดเพลินกับการเดินป่าไปพร้อมกับสัมผัสดอกไม้ป่าของในแต่ฤดู และชมทัศนียภาพอันงดงามจากบนยอดเขาได้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นมาเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของฟุริคุสะเคโคะคุและซึตะโนะฟุจิ และเสร็จสิ้นการเดินทางด้วยโทเอออนเซ็น ขอเชิญท่านมาลงแช่ออนเซ็นผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนี้

ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส