คอร์สท่องเที่ยวลุยฉิวที่ชาอุสุยามะ (โทโยเนะมูระ)

คอร์สท่องเที่ยวลุยฉิวที่ชาอุสุยามะ (โทโยเนะมูระ)

ท่องเที่ยวชาอุสุยามะภูเขาสูงที่สุดในจังหวัดไอจิและสถานที่มีชื่อใกล้เคียง เริ่มจากชาอุสุยามะโคเก็น หลังจากที่เพลิดเพลินกับธรรมชาติของที่ราบสูงที่นี่แล้วก็ไปพักผ่อนกันที่มิจิโนะเอคิ เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารและผลิตภัณฑ์พิเศษของท้องถิ่น จากนั้นก็ไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าสักช่วงเวลาหนึ่งที่ออนเซ็นธรรมชาติ สุดท้ายไปที่สถานที่มีชื่อของโทโยเนะมูระ, คุมะไกเคะและเขื่อนชินโทโยเนะ

คู่
ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส