คอร์สนอมบิริ ยุคคุริ เทนริวกาวะ (โทโยเนะมูระ)

คอร์สนอมบิริ ยุคคุริ เทนริวกาวะ (โทโยเนะมูระ)

ท่องเที่ยวเทนริวกาวะ เป็นหนึ่งใน 3 ในหมวดของน้ำที่นำคุณประโยชน์มาถึงโฮะโนะคุนิ เริ่มต้นที่สถานีโอโซเระ สาย JR อีดะเซ็นที่อยู่ฝั่งจังหวัดชิซูโอกะ ข้ามทะคะโนะสุบาชิไปยังฝั่งจังหวัดไอจิ มาอบอุ่นร่างกายอย่างสบาย ๆ กันด้วยยุโนะชิมะออนเซ็นที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบซาคุมะ หลังจากนั้นไปพักผ่อนที่อาคารไรฟุคังเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของทะเลสาบเขื่อนซาคุมะ

ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส