ทะเคะชิมะ

พื้นที่ :กามะโกริชิ หมวดหมู่:ธรรมชาติ

  • ทะเคะชิมะ

เชื่อมเกาะด้วยสะพานที่มีความยาวถึง 387m เกาะทะเคะชิมะทั้งเกาะนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกามะโกริซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติแห่งชาติ ตอนกลางของเกาะมีศาลเจ้ายะโอะโทะมิซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดศาลแห่งเทพเจ้าผู้คุ้มครองศาสนาพุทธของญี่ปุ่น บริเวณโดยรอบเกาะนั้นมีทางเดินเล่น เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทั้งทะเลและเกาะ

ข้อมูล

ที่อยู่ 3-15 ทะเคะชิมะโจ, กามะโกริชิ
ค่าธรรมเนียม ฟรี
โฮมเพจ ลิงค์ภายนอก

การเดินทาง

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกสรรมาอย่างดี

หากจะสัมผัสกับเสน่ห์ของโฮะโนะคุนิล่ะก็ขอแนะนำได้ที่นี่! ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกสรรมาอย่างดี!