คอร์สท่องเที่ยวรอบที่ราบสูงชาอุสุยามะโคเก็น (โทโยเนะมูระ)

คอร์สท่องเที่ยวรอบที่ราบสูงชาอุสุยามะโคเก็น (โทโยเนะมูระ)

นเขาชาอุสุยามะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดไอจิและฮะกิทาโรยามะซึ่งรองเป็นอันดับสอง สามารถชมทัศนียภาพได้จากบนยอดเขา ออกเดินทางจากริมฝั่งของบ่อน้ำยาฮาซุอิเคะ มุ่งสู่ยอดเขาทั้ง 2 มีการจัดเตรียมป้ายบอกเส้นทางไว้ทำให้หายกังวล ถึงแม้จะเป็นมือสมัครเล่นหรือมาเป็นครอบครัวก็สบายไร้กังวล ขอเชิญท่านมาเพลิดเพลินอย่างสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติของที่ราบสูงแห่งนี้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะของชาอุสุยามะโคเก็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะของชาอุสุยามะโคเก็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เปิดขึ้นที่ชาอุสุยามะโคเก็นในปี ค.ศ. 2002 มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของช่างภาพทัศนียภาพ มาเอะดะ ชินโซได้ใช้โอะคุมิคาวะเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลงาน ซึ่งจัดแสดงให้ชมอยู่ตลอดเวลา

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส