คอร์สเดินเที่ยวชิโระยามะคามะบุจิ (โทเอโจ)

คอร์สเดินเที่ยวชิโระยามะคามะบุจิ (โทเอโจ)

เดินเที่ยวตามเส้นทางเดินภูเขาไปพร้อมกับสัมผัสกับประวัติศาสตร์และธรรมชาติ มีจุดที่น่าชมอยู่มากมายเริ่มตั้งแต่ร่องรอยปราสาทชิทะระ ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทบนภูเขาที่ยังคงเหลือรูปร่างของตอนต้นสมัยคามาคุระ, pot hole (คามะบุจิ) ที่เกิดจากการกัดกร่อนของแม่น้ำ มีการจัดเตรียมป้ายบอกทางไว้หากเทียบดูแล้วจะเป็นคอร์สที่เดินเที่ยวได้ง่าย

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส