คอร์สมิยาจิซัง (โทโยคาวะชิ)

คอร์สมิยาจิซัง (โทโยคาวะชิ)

สามารถเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของภูเขามิยาจิซังและการสักการะที่วัดศาลเจ้า ให้สถานีเมเด็นอะคะสะคะเป็นจุดฐาน มุ่งหน้าสู่มิยาจิซังที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 362m ขากลับก็เดินตามทางเดินชมธรรมชาติมิยาจิซัง ในคอร์สนี้มีวัดและศาลเจ้าอันมีประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่ทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิสามารถชมดอกโคะอะบุระซึซึจิสีขาวและฤดูใบไม้ร่วงก็สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่นี่

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส