คอร์สสืบประวัติศาสตร์เซนโคะคุ (ชินชิโระชิ)

คอร์สสืบประวัติศาสตร์เซนโคะคุ (ชินชิโระชิ)

ไปยังดินแดนของการสู้รบในประวัติศาสตร์ของนางาชิโนะในปี ค.ศ. 1575 ก่อนอื่นแวะไปที่อาคารข้อมูลที่ชิทะระฮาระซึ่งเป็นสมรภูมิรบ เพื่อทัศนศึกษาเนินสุสานชินเก็นและบะโบซาคุ (รั้วป้องกันการจู่โจมของศัตรู) จากนั้นไปเดินเล่นรอบบริเวณร่องรอยของปราสาทนางาชิโนะ และแวะไปชมแต่ละจุดซึ่งมีทั้งสุสานของเหล่าผู้บัญชาการทหารและร่องรอยกองบัญชาการรบพร้อม ๆ กัน ขอเชิญท่านมาลองย้อนนึกถึงเรื่องราวในสมัยสงครามเซนโคะคุดูที่นี่

ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส