คอร์สเที่ยวชิมรสชาติของโฮะโนะคุนิ (กามะโกริชิ - โทโยคาวะชิ - ชิทะระโจ)

คอร์สเที่ยวชิมรสชาติของโฮะโนะคุนิ (กามะโกริชิ - โทโยคาวะชิ - ชิทะระโจ)

ตัดผ่านโฮะโนะคุนิ และลิ้มลองรสชาติของอาหารทะเลและอาหารจากภูเขาอย่างเต็มอิ่ม เริ่มจากเพลิดเพลินกับอาหารทะเลที่ลากูน่ากามะโกริ แล้วต่อไปที่โทโยคาวะอินาริ อร่อยกับอินาริซูชิและโซบะอันมีชื่อของที่นี่ เมื่อลงแช่ออนเซ็นผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้ว สุดท้ายเชิญรับประทานโกะเฮโมจิและซังไซโอะโคะวะที่ชิทะระโจ

ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส