คอร์สสืบหาแหล่งอันเป็นที่มาของวาตานาเบะ คะซัง (ทะฮาระชิ)

คอร์สสืบหาแหล่งอันเป็นที่มาของวาตานาเบะ คะซัง (ทะฮาระชิ)

ท่องเที่ยวแหล่งอันเป็นที่มาของวาตานาเบะ คะซัง นักรบผู้ครองเมืองทะฮาระซึ่งมีบทบาทในช่วงปลายสมัยเอโดะ คะซังได้ทำหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้าข้าราชบริพารของผู้ครองเมืองทะฮาระและเป็นทั้งเป็นนักศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกผ่านภาษาดัตช์และเป็นนักจิตรกรมีผลงานที่คงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ร่องรอยแห่งความเป็นมานี้ยังคงมีไว้ให้ได้ชมอยู่ที่แต่ละสถานที่ในเมืองทะฮาระ มาเดินเที่ยวเมืองอย่างสบายอารมณ์พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่อบอวลด้วยประวัติศาสตร์นี้

ครอบครัว
แนะนำ

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส