คอร์สท่องเที่ยวแหล่งเสริมโชคชะตาของโทโยคาวะ (โทโยคาวะชิ)

คอร์สท่องเที่ยวแหล่งเสริมโชคชะตาของโทโยคาวะ (โทโยคาวะชิ)

เดินเล่นไปยังศาลเจ้า/วัดในเมืองโทโยคาวะพร้อมกับท่องเที่ยวไปด้วย เริ่มที่การไปสักการะศาลเจ้าโทะกะจินจะ ลงไปทางทิศใต้เส้นทางอิเสะไคโด (เส้นทางหลวงที่ 151) แวะเที่ยวมิจิบิจิฟุโดซองพร้อมกับมุ่งสู่เมืองโทโยคาวะชิ แวะที่วัดซังเมียวจิและวัดโทะคุโจจิ สุดท้ายไปสักการะที่ศาลเจ้าโทโยคาวะอินาริซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส