คอร์สโฮไรจิซัง โอโมเตะซังโด (ชินชิโระชิ)

คอร์สโฮไรจิซัง โอโมเตะซังโด (ชินชิโระชิ)

คอร์สเที่ยวชมธรรมชาติของภูเขาโฮไรจิซังและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ เริ่มออกเดินทางที่ป้ายจอดรถบัสโทโยเทะซึ “โฮไรจิ” และท่องเที่ยวไปรอบ ๆ สถานที่มีชื่อต่าง ๆ มีจุดที่น่าชมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นโฮไรจิซังซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติที่ประเทศกำหนด, มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างนิโอมงและโทโชกูเป็นต้น สามารถเพลิดเพลินได้ในแต่ละฤดูกาลตลอดปี โดยเฉพาะขอแนะนำชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

คู่
ครอบครัว

เค้าโครงคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส